Dasar ini (berserta dengan Terma penggunaan, Dasar Kuki kami dan sebarang dokumen lain yang dirujuk di dalamnya) menetapkan asas bahawa sebarang data peribadi yang kami kumpulkan daripada anda atau yang anda beri kepada kami, akan diproses oleh kami.

Dasar ini diguna pakai untuk tapak web SimpleSite dalam pasaran berbeza yang dikendalikan oleh 123website SALB ApS atau mana-mana anak syarikatnya (selepas ini secara kolektif akan dirujuk sebagai "SimpleSite" atau "kami"). Kami menyediakan dasar privasi ini untuk memaklumkan anda tentang amalan kami berhubung dengan cara kami mengumpulkan, menggunakan atau melindungi maklumat peribadi mengenai pelawat dan pemilik tapak web kami. Maklumat peribadi ialah maklumat yang boleh mengenal pasti diri seperti nama, alamat e-mel, nombor telefon, alamat surat-menyurat anda, dsb. Dengan menggunakan tapak web dan aplikasi kami, anda bersetuju dengan terma yang dihuraikan dalam dokumen ini.

Maklumat mengenai kami:

123website SALB ApS didaftarkan di Denmark di bawah nombor syarikat 34212163. Alamat pejabat berdaftar dan tempat perniagaan asas kami ialah Slåenbakken 17, DK-3460 Birkerød, Denmark.

1. Apakah data yang kami kumpulkan?

SimpleSite mungkin mengumpul dan memproses data berikut mengenai anda apabila anda melawat tapak kami:

* Maklumat yang anda berikan dengan mengisi borang pada tapak web kami. Ini termasuk maklumat yang diberikan semasa pendaftaran untuk menggunakan tapak kami, melanggan perkhidmatan kami, menyiarkan material atau meminta perkhidmatan lanjut, menyiarkan komen, mendaftar surat berita dan promosi atau menggunakan borang hubungan.

* Rekod sebarang surat-menyurat dengan anda.

* Butiran lawatan anda ke tapak kami termasuk tetapi tidak terhad kepada data trafik, data lokasi, log web dan data komunikasi lain, sama ada ini diperlukan untuk tujuan pengebilan kami sendiri atau sebaliknya dan sumber yang anda akses.

* Maklumat tentang sama ada anda telah membuka atau mengklik pada kandungan tertentu dalam e-mel yang kami hantar kepada anda.

* Maklumat mengenai komputer anda, termasuk alamat IP, sistem operasi, jenis pelayar dan ID peranti anda, untuk pentadbiran sistem dan untuk melaporkan maklumat agregat kepada pengiklan kami; dan maklumat yang diperoleh daripada kuki. Sila dapatkan maklumat lanjut mengenai ini di bawah Dasar Kuki. Maklumat ini tidak semestinya membolehkan kami mengenal pasti anda secara peribadi.

* Kuki dan teknologi yang serupa. Apabila anda menggunakan tapak web dan aplikasi mudah alih kami, kami mengumpulkan maklumat melalui kuki dan teknologi yang serupa. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila baca dasar kuki kami pada tapak web kami.

SimpleSite tidak menghendaki anda memasukkan sebarang maklumat peribadi untuk melawat tapak web SimpleSite.

Apabila anda mendaftar di SimpleSite, kami meminta:

* Alamat e-mel anda dan tujuan tapak web baharu anda.

* Teks, gambar dan video untuk tapak web anda.

* Rangkaian sosial. Jika anda memilih untuk log masuk dengan Log Masuk Facebook, anda memberi keizinan kepada SimpleSite untuk menggunakan dan menyimpan maklumat tersebut yang berkaitan dengan profil yang membolehkan kami memanfaatkan mana-mana ciri media sosial pada tapak web atau aplikasi kami. Pembekal media sosial mungkin menghantarkan maklumat kepada kami selaras dengan dasar mereka yang mungkin mengandungi nama, gambar profil, jantina, senarai rakan anda dan sebarang maklumat lain yang telah anda pilih untuk tersedia. Maklumat lain berkenaan pengesyoran yang bertukar antara anda dengan rakan anda juga mungkin dikongsikan. Sila beri perhatian bahawa, jika rakan-rakan Facebook anda menggunakan SimpleSite, mereka mungkin telah berkongsi maklumat mengenai anda dengan kami melalui Log Masuk Facebook. Jika anda mahu menyekat perkongsian tersebut, anda boleh berbuat demikian dengan mengedit tetapan privasi Facebook anda atau tetapan/keutamaan yang berkaitan untuk pembekal media sosial yang lain.

* Langganan yang dibeli. Jika anda memilih untuk menaik taraf kepada langganan berbayar, kami menghendaki anda agar memberikan nama dan alamat jalan anda berserta dengan maklumat pembayaran.

* Pendaftaran Domain. Jika anda memilih untuk mendaftar domain, kami akan mengumpulkan maklumat seperti yang diperlukan oleh peraturan yang mengawal domain yang sedang didaftarkan. Maklumat yang diperlukan sentiasa termasuk nombor telefon dan selain itu, termasuk nombor pendaftaran syarikat, tarikh lahir dan item maklumat lain bergantung kepada jenis domain yang anda daftarkan

* Gedung dalam talian. Jika anda mencipta gedung Dalam Talian, kami akan meminta nama, alamat, telefon dan nombor pendaftaran syarikat: anda. Selain maklumat ini, anda akan diminta untuk memberikan harga, harga penghantaran, gambar, perihalan dan maklumat produk yang anda tambah pada gedung Dalam Talian anda serta maklumat yang berkaitan dengan pengendalian VAT. Jika anda memilih untuk membenarkan pelanggan anda membayar melalui PayPal, kami akan meminta anda agar mengenal pasti akaun PayPal anda dan membenarkan SimpleSite untuk menguruskan transaksi PayPal bagi pihak anda.

* Melawat dan Menggunakan gedung Dalam Talian: Jika anda membuat pembelian dalam web pelanggan SimpleSite, kami akan meminta nama dan alamat anda. Jika anda membayar barangan dengan PayPal, kami juga akan mengumpulkan maklumat untuk menentusahkan status pembayaran dan untuk melengkapkannya. Maklumat akan dikongsikan dengan pelanggan SimpleSite yang menguruskan gedung Dalam Talian yang berkenaan.

* Dinyatakan secara jelas sama ada data yang diminta adalah mandatori atau tidak.

2. Bagaimanakah caranya kami Mengumpulkan Data?

Terdapat dua kaedah utama yang kami gunakan:

Kami mengumpulkan maklumat melalui penggunaan Perkhidmatan anda. Dalam erti kata lain, apabila anda melawat atau menggunakan Perkhidmatan kami, termasuk apabila anda melayari Tapak Web atau mana-mana Tapak Web Pengguna, mendaftar Akaun Pelanggan, mengedit Tapak Web Pelanggan anda dan memuat naik maklumat serta kandungan yang kami tahu mengenainya dan mungkin menghimpunkan, mengumpulkan dan merekodkan penggunaan tersebut, sesi dan maklumat berkaitan, sama ada secara bebas atau dengan bantuan perkhidmatan pihak ketiga seperti yang diperincikan dalam Bahagian 5 di bawah, termasuk melalui penggunaan kuki atau teknologi penjejakan yang lain, seperti yang diperincikan lagi dalam Bahagian 5 di bawah.

Kami mengumpulkan maklumat yang anda beri kepada kami secara sukarela. Contohnya, kami mengumpulkan maklumat Peribadi yang anda beri kepada kami apabila anda mendaftar Perkhidmatan kami; apabila anda mendaftar masuk ke dalam Perkhidmatan kami melalui perkhidmatan pihak ketiga seperti Facebook atau Google; apabila anda membuat pembelian dan/atau mendaftarkan nama domain; apabila anda menyerahkan atau memuat naik Maklumat Peribadi tersebut ketika menggunakan mana-mana Perkhidmatan kami; dan/atau apabila anda menghubungi kami secara langsung

3. Mengapakah kami mengumpulkan data?

 • Untuk menyediakan dan mengendalikan Perkhidmatan kami untuk Pelanggan, Pelawat dan Rakan Kongsi
 • Untuk menyediakan tapak web kepada Pelawat bagi pihak Pelanggan kami
 • Untuk menyediakan bantuan kepada Pelanggan
 • Untuk tujuan pemasaran langsung
 • Untuk mengekalkan dan menambah baik keselamatan serta untuk mengesan dan mencegah penyalahgunaan dan penipuan
 • Untuk mematuhi undang-undang dan peraturan
 • Untuk menambah baik dan membangunkan Perkhidmatan kami, berdasarkan pilihan, tingkah laku dan maklumat individu atau yang dikongsi oleh Pelawat dan Pelanggan

4. Lokasi

Data Peribadi yang anda berikan kepada kami disimpan pada pelayan dan perkhidmatan selamat kami. Pada masa ini, pelayan kami terletak di dalam Kawasan Ekonomi Eropah (EEA). Data yang kami kumpulkan daripada anda mungkin dipindahkan dan disimpan di destinasi di luar EEA. Pemindahan mungkin kepada ahli kumpulan SimpleSite yang lain, kepada pekerja atau kontraktor atau kepada pihak ketiga yang ditetapkan dalam dasar ini. Terutamanya, kandungan tapak web dipindahkan kepada mana-mana individu atau entiti yang memintanya, sebagai sebahagian daripada operasi perkhidmatan biasa atau yang dimaksudkan tanpa sebarang sekatan atau mengira lokasi mereka. Dengan menyerahkan data peribadi, anda bersetuju dengan pemindahan, penyimpanan dan pemprosesan ini. Kami akan mengambil semua langkah yang perlu secara munasabah untuk memastikan bahawa data anda diperlakukan secara selamat dan mengikut dasar privasi ini.

Kami mungkin dikehendaki oleh undang-undang, untuk menyimpan data anda dalam lokasi tertentu bergantung kepada lokasi anda akan mengakses perkhidmatan SimpleSite. Tanpa mengira lokasi data anda disimpan, kami akan mengambil langkah yang mencukupi untuk melindungi keselamatan data peribadi anda.

Negara ini mungkin mempunyai perlindungan data/privasi dan peraturan keselamatan data yang berbeza dan/atau kurang ketat berbanding negara anda sendiri. Akibatnya, maklumat peribadi anda mungkin tertakluk pada permintaan akses daripada penguatkuasaan kerajaan, mahkamah atau undang-undang dalam negara tersebut menurut undang-undang di negara tersebut.

5. Pihak Ketiga

Rakan kongsi SimpleSite dengan beberapa perkhidmatan pihak ketiga untuk memberikan dan menambah baik perkhidmatan kami sendiri. Ini termasuk perkhidmatan pembayaran dan pengebilan, pendaftar domain, penghantaran e-mel, analisis web, perkhidmatan pengehosan, rangkaian penghantaran kandungan, pemasaran dan perkhidmatan data prestasi, perkhidmatan untuk mengesan dan mencegah penipuan, spam dan penyalahgunaan, perkhidmatan keselamatan data elektronik dan pengkomputeran, perkhidmatan rakaman sesi serta penasihat undang-undang, kewangan dan pengauditan.

Perkhidmatan pihak ketiga ini mengakses atau menerima data agregat mengenai data peribadi pelawat, pengguna dan pengguna bagi pengguna. Data mungkin termasuk sebahagian atau semua data peribadi ini bergantung pada fungsi tertentu yang diberikan oleh pihak ketiga yang berkenaan dan pihak ketiga ini mungkin hanya menggunakan data untuk tujuan yang telah dipersetujui.

Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda untuk sebarang tujuan yang dinyatakan di atas kepada mana-mana ahli kumpulan kami, yang termasuk anak syarikat kami, syarikat pemegangan utama kami dan anak syarikatnya. Ini juga termasuk entiti yang mungkin kami perlukan sebagai sebahagian daripada pemerolehan pada masa depan.

Kami juga mungkin berkongsi maklumat peribadi anda sebagai tindak balas kepada sepina, perintah mahkamah atau proses perundangan atau untuk membuktikan atau melaksanakan hak di sisi undang-undang kami atau mempertahankan diri daripada tuntutan undang-undang, jika kami mempercayai bahawa undang-undang menghendaki kami berbuat demikian, dengan atau tanpa notis kepada anda.

Senarai integrasi:

Name Purpose Provider Privacy Policy
Google Analytics Analyzing site's traffic Google Google's Privacy Policy
Google Tag Manager Analytics and advertising Google Google's Privacy Policy
Google Maps Site feature, map sharing Google Terms Maps Google
YouTube Site feature, video streaming Google Google's Privacy Policy
Vimeo Site feature, video streaming Vimeo, Inc. Vimeo Privacy Policy
Google Fonts Site design Google Google's Privacy Policy
Google reCaptcha Customer support tool Senvee, Inc. Enchant Privacy Policy
Atlassian JIRA Development project management Atlassian Atlassian Privacy Policy
GitHub Source code control system GitHub, Inc. Github Privacy Policy
Elastic Cloud Events management and monitoring Elasticsearch Elastic Privacy Policy
SendGrid Email delivery SendGrid Sendgrid Privacy
PostMark Email delivery Wildbit, LLC Wildbit Privacy Policy
SmartFocus Customer analytics Smart Focus Smartfocus Privacy and Cookies Policy
Agillic Marketing automation Agillic A/S Agillic Privacy Policy
Amazon Web Services Hosting, managing, monitoring and storing data Amazon Web Services, Inc. Amazon Privacy Policy
CloudFront Speeding up web content Amazon Web Services, Inc. Amazon Privacy Policy
Microsoft Office 365 MS Office tools Microsoft Microsoft Privacy Policy
Zencoder/Brightcove Video conversion Brightcove Inc. Brightcove Privacy Policy
Scanii Anti-malware, anti-phishing Uva Software, LLC Scanii Privacy Policy
Adyen Payment platform Adyen Adyen Privacy Policy
Dibs Payment platform DIBS Payment Services AB Dibspayment General Terms
Docdata Payment provider Docdata Docdata Payments Terms and Conditions
PayPal Payment platform PayPal Paypal Privacy Policy
Facebook Attribution Marketing performance Facebook Facebook Privacy Policy
Facebook login Login integration Facebook Facebook Privacy Policy
Propeller Ads Marketing performance Propeller Ads Propellerads Privacy Policy
Zendesk Support Handling Zendesk, Inc. Zendesk Privacy Policy
Enchant Support Handling Senvee, Inc. Enchant Privacy Policy
One.com Web and webshop hosting, billing, domain management, support One.com Group AB One.com Privacy Policy

Peraturan ICANN berkenaan pendaftaran domain:

Pendaftar Bertauliah ICANN

Material Pendidikan Pendaftar

Manfaat dan Tanggungjawab Pendaftar

Dasar, Perjanjian Pendaftaran dan Terma untuk semua jenis domain boleh ditemui di www.ascio.com/policies

6. Langkah Keselamatan

SimpleSite telah melaksanakan langkah keselamatan dengan tujuan untuk memastikan data diproses dengan cara yang memastikan keselamatan yang sesuai untuk data peribadi termasuk perlindungan terhadap pemprosesan yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang dan terhadap kehilangan, kemusnahan atau kerosakan secara tidak sengaja. SimpleSite menggunakan langkah standard industri untuk melindungi kerahsiaan maklumat boleh kenal pasti diri, termasuk penyulitan, tembok api dan SSL (Lapisan Soket Selamat).

Data tentang pembayaran dan butiran kaedah pembayaran tertakluk pada langkah keselamatan yang sangat ketat dan dikendalikan oleh pembekal perkhidmatan diluluskan yang mematuhi standard PCI (Industri Kad Pembayaran) dan mempunyai persediaan perlindungan yang sesuai.

Kami menyemak semula prosedur keselamatan kami serta menilai teknologi dan kaedah baharu yang sesuai dari masa ke masa. Kami juga sentiasa memantau sistem kami untuk mengesan kemungkinan kelemahan dan serangan serta sentiasa memeriksa cara baharu dan Perkhidmatan Pihak Ketiga untuk meningkatkan lagi keselamatan Perkhidmatan kami dan perlindungan privasi Pelawat dan Pelanggan kami.

Sekiranya SimpleSite mengalami pelanggaran data dan maklumat anda terlibat, kami akan menghubungi anda jika terdapat risiko data anda sedang disalah guna dan jika kami tertakluk di sisi undang-undang untuk berbuat demikian. Dalam sesetengah keadaan, SimpleSite juga akan tertakluk di sisi undang-undang untuk menghubungi pihak berkuasa (perlindungan data) apabila pelanggaran maklumat peribadi berlaku.

7. Pelawat Tapak Web Pelanggan

SimpleSite mungkin mengumpulkan, menyimpan dan memproses Maklumat Bukan Peribadi dan Peribadi Pelawat-Pelanggan (“Maklumat Pelawat-Pelanggan”) bagi pihak Pelanggan dan dengan arahan mereka. Contohnya, setiap Pelanggan kami dapat mengimport, mengumpulkan dan menguruskan kenalan melalui Tapak Pelanggan mereka dan mengambil pesanan melalui gedung Dalam Talian mereka. Kenalan tersebut kemudian disimpan dengan SimpleSite, bagi pihak Pelanggan.

Untuk tujuan tersebut, SimpleSite bertindak dan hendaklah dipertimbangkan sebagai "Pemproses Data" dan bukan sebagai "Pengawal" (kerana kedua-dua istilah huruf besar tersebut ditakrifkan dalam Arahan Perlindungan Data Eropah) Maklumat Pelawat-Pelanggan tersebut. Pelanggan yang mengawal dan mengendalikan Tapak Web sedemikian hendaklah dipertimbangkan sebagai "Pengawal" Maklumat Pelawat-Pelanggan sedemikian dan bertanggungjawab untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang mungkin diguna pakai untuk pengumpulan dan kawalan Maklumat Pelawat-Pelanggan sedemikian, termasuk semua undang-undang perlindungan data dan privasi semua bidang kuasa yang berkaitan.

Anda bertanggungjawab untuk keselamatan, integriti dan penggunaan Maklumat Peribadi Pelawat-Pelanggan anda yang dibenarkan dan untuk mendapatkan persetujuan dan keizinan yang diperlukan untuk pengumpulan dan penggunaan maklumat sedemikian.

SimpleSite tidak boleh memberikan nasihat perundangan kepada Pelanggan atau Pelawat-Pelanggan mereka, walau bagaimanapun, kami mengesyorkan agar semua Pelanggan menerbitkan dan mengekalkan dasar privasi yang jelas dan menyeluruh pada Tapak Web Pelanggan mereka, mengikut undang-undang dan peraturan yang berkenaan dan semua Pelawat-Pelanggan membaca dengan teliti dasar tersebut dan memastikan bahawa mereka bersetuju dengannya.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara Maklumat Pelawat-Pelanggan mungkin dikendalikan oleh SimpleSite (yang mungkin berkaitan dengan notis tertentu yang anda berikan dan/atau persetujuan yang anda peroleh daripada Pelawat-Pelanggan anda), sila lihat Bahagian 4, 6 dan 9.

Jika anda merupakan pelawat atau pelanggan mana-mana Pelanggan kami, sila baca yang berikut: SimpleSite tidak mempunyai perhubungan langsung dengan Pelawat-Pelanggan Individu yang Maklumat Peribadinya diproses. Jika anda merupakan pelawat, Pelanggan atau pelanggan mana-mana Pelanggan kami dan ingin membuat sebarang permintaan atau pertanyaan berkenaan Maklumat Peribadi anda, sila hubungi Pelanggan tersebut secara langsung. Contohnya, jika anda mahu mengakses, membetulkan, meminda atau memadamkan maklumat tidak tepat yang diproses oleh SimpleSite bagi pihak Pelanggannya, sila halakan pertanyaan anda kepada Pelanggan yang berkaitan (iaitu "Pengawal" data tersebut). Jika diminta mengalih keluar sebarang Maklumat Peribadi Pelawat-Pelanggan, kami akan bertindak balas terhadap permintaan tersebut dalam tempoh tiga puluh (30) hari.

8. Mel Pemasaran

Apabila anda mendaftar e-mel pemasaran kami, kami menyimpan:

 • ID Pengguna, masa pendaftaran dan alamat IP anda. Ini adalah untuk sebab keselamatan dan supaya kami boleh mengesahkan bahawa alamat IP dan tapak web tersebut adalah milik anda.
 • Alamat e-mel anda.
 • Nama pengguna anda: jadi anda boleh log masuk dengan mudah ke dalam tapak web kami daripada e-mel yang kami hantar kepada anda.
 • Pilihan jenis tapak web anda cth. Perniagaan atau Peribadi: Supaya kami boleh menghantar inspirasi yang berkaitan kepada anda.
 • Cara anda menggunakan perkhidmatan suapan berita cth. sama ada anda membuka, mengklik atau membatalkan langganan. Ini adalah untuk memberi anda maklumat yang berkaitan dan untuk memahami tahap minat anda. Jika anda cth. tidak pernah membuka mana-mana e-mel pemasaran daripada kami dalam tempoh setahun, kami akan berhenti menghantar e-mel pemasaran kepada anda.

Kami sentiasa memperlakukan maklumat peribadi anda dengan penjagaan terbaik. Kami tidak menjualnya kepada pihak ketiga. Anda sudah tentu boleh memilih untuk membatalkan langganan pada bila-bila masa melalui pautan batalkan langganan yang ditemui dalam semua e-mel kami.

Anda boleh meminta kami untuk memadamkan maklumat anda. Kami boleh melakukannya melainkan kami diperlukan dari segi undang-undang untuk menyimpannya, cth. jika anda telah membayar untuk langganan tapa web.

9. Hak Pengguna

Meminta Maklumat:

Kami dengan sukacitanya memaklumkan anda tentang maklumat peribadi anda yang telah kami simpan. Maklumat ini adalah percuma, akan diproses dalam tempoh sebulan dan biasanya dihantar kepada anda melalui E-mel (juga melalui pos atas permintaan). Untuk menerima maklumat yang terperinci dan berkenaan, sila berikan butiran kepada kami maklumat peribadi atau jenisnya yang berkenaan (jika boleh). Untuk memastikan bahawa individu yang meminta maklumat yang disebut ialah pemilik sebenar maklumat tersebut, kami memerlukan bukti Identiti. Bukti ini boleh dalam bentuk dokumen pengenalpastian yang disalin. Sila gelapkan atau hilangkan nombor siri atau nombor pasport daripada salinan tersebut. Salinan ini hanya akan digunakan untuk tujuan pengenalpastian dan untuk memproses permintaan anda.

Pembetulan, pemadaman atau penyekatan:

Mengikut Artikel 26 Akta Denmark mengenai Pemprosesan Data Peribadi, anda layak meminta sebarang data peribadi anda yang kami kumpulkan dibetulkan, dipadamkan atau disekat. Sebarang permintaan sedemikian boleh dihantar kepada kami secara bertulis cth. setiap siaran atau melalui alamat e-mel berikut: complaints@SimpleSite.com

10. Menghubungi kami

Jika terdapat sebarang pertanyaan berkenaan dasar privasi ini, anda boleh menghubungi kami menggunakan maklumat di bawah.

123website SALB ApS

Slåenbakken 17

DK-3460 Birkerød

Denmark

CVR: 34212163

E-mel: khidmatPelanggan@simplesite.my